Skip to Content

Centre for Environmental Rights – Advancing Environmental Rights in South Africa

Support Us Subscribe Search

Meet the Team

Staff

Thobeka Gumede

Thobeka Gumede

Attorney

Thobeka Gumede was born in a very small village called eNkwalini in KwaZulu-Natal, located between the historical towns of Eshowe and Melmoth, and grew up in a township known as KwaMakhutha in Durban. In 2014, she graduated with her LLB degree at the University of Zululand. Thereafter she enrolled with the University of KwaZulu-Natal to pursue a Master’s degree in Maritime Law and is currently completing her dissertation. Thobeka joined the Centre on 1 April 2015 and hopes to gain the fundamentals of environmental legal compliance, and to impart the knowledge she gains from the Centre to educate people about the importance of conserving the environment. She enjoys spending time her family and helping people wherever she can.

In isiZulu: UThobeka Gumede wazalelwa endaweni yaseNkwalini KwaZulu-Natal ephakathi kwamadolobha aseShowe nase Melmoth. Ukhulele elokshini laKwaMakhthua eThekwini. Ufunde wathweswa iziqu zobumeli ze LLB enyuvesi yaseZululand ngonyka ka2014. Kuwo lowonyaka ka2014 wabe eseqhubeka nezifundo eziphezulu zeMaster’s Degree(LLM) Kwi-Maritime Law enyuvesi yaKwaZulu-Natal, okumanje umatasa nocwaningo mbhalo lwaleziqu. UThobeka waqala ukusebenza eCentre for Environmenatal Rights (CER) osukwini lokqala kuMbasa 2015. Uthemba ukuthi ukuba inxenye yeCER kuzomenza aqonde kabanzi imithetho ehambiselana nokuhlenga ezemvelo, isifiso sakhe ukufundisa abantu ngezemvelo ngoba ukholelwa ukuthi indlela ebalulekile yokugcina umhlaba uphephile. Uyakuthanda ukucitha isikhathi nomndeni wakhe, kanye nokusiza abantu.

Wandisa Phama

Wandisa Phama

Executive Director

Palesa Madi

Palesa Madi

Deputy Director - Programmes

Majury Chada

Majury Chada

Head of Operations

Brandon Abdinor

Brandon Abdinor

Climate Advocacy Lawyer

Armando Ayala-Robles

Armando Ayala-Robles

Senior Researcher

Lerato Balendran

Lerato Balendran

Head of Communications

Kim Blessie

Kim Blessie

Programme Administrator

Adelaide Chagopa

Adelaide Chagopa

Candidate Attorney

Annah Chirwa

Annah Chirwa

Office Assistant

Sonia Chu

Sonia Chu

Human Resources and Office Manager

Concelia Digoro

Concelia Digoro

Candidate Attorney

Linda Dlamini

Linda Dlamini

Attorney Designate

Nonjabulo Doyisa

Nonjabulo Doyisa

Programme Administrator and Office Support

Leanne Govindsamy

Leanne Govindsamy

Programme Head: Corporate Accountability and Transparency

Thobeka Gumede

Thobeka Gumede

Attorney

Catherine Horsfield

Catherine Horsfield

Programme Head: Mining

Matome Kapa

Matome Kapa

Programme Head: Activist Support & Training

Gabrielle Knott

Gabrielle Knott

Attorney

Michelle Koyama

Michelle Koyama

Attorney

Paul Lado

Paul Lado

Attorney

Noriza Lamani

Noriza Lamani

Office Assistant

Agnes Ludada

Agnes Ludada

Office Assistant

Gift Mabaso

Gift Mabaso

Financial Accountant

Ntombi Maphosa

Ntombi Maphosa

Attorney

Danjelle Midgley

Danjelle Midgley

Attorney

Itumeleng Mphake

Itumeleng Mphake

Candidate Attorney

Tarisai Mugunyani

Tarisai Mugunyani

Attorney

Tatenda Muponde

Tatenda Muponde

Attorney

Tefo Mxakaza

Tefo Mxakaza

Bookkeeper

Nomatter Ndebele

Nomatter Ndebele

Communications Coordinator

Margo Newman

Margo Newman

Executive Assistant

Thami Nkosi

Thami Nkosi

Programme Administrator

Alice Nqoko

Alice Nqoko

Senior Administrator

Zahra Omar

Zahra Omar

Attorney

Tabitha Paine

Tabitha Paine

Attorney

Fadia Samuels

Fadia Samuels

Receptionist and Assistant Events Coordinator

Dimakatso Sefatsa

Dimakatso Sefatsa

Attorney

Michelle Sithole

Michelle Sithole

Attorney

Phumla Yeki

Phumla Yeki

Human Resources & Compliance Administrator